STT Nội dung
1
Bài tập lò hơi / Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
256 tr. ; 24 cm
Đỗ Văn Thắng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

2
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt / Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2001, 2003
290 tr. : minh họa ; 27 cm
Phạm Lê Dần

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:333) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:55)

3
Giáo trình Lò hơi / Đặng Thành Trung
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2013
154 tr. ; 24 cm
Đặng Thành Trung

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:31) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:50)

4
Hỏi và đáp về vận hành thiết bị lò hơi / Đỗ Văn Thắng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
291 tr. : Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt
Đỗ Văn Thắng

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

5
Industrial and Process Furnaces, Second Edition: Principles, Design and Operation / Peter Mullinger, Barrie Jenkins
Kidlington, Oxford, U.K. : Butterworth-Heinemann, 2014
655 p. ; 24 cm.
Mullinger, Peter

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)