STT Nội dung
1
Bài tập lý thuyết cháy / V. V.Pomeraxev; Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn biên dịch
Hà Nội : NXB. Bách Khoa, 2007
198 tr. ; 24 cm
Pomeraxev, V. V.

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Kỹ thuật cháy / Nguyễn Văn Phúc
Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
109 tr.;
Nguyễn Văn Phúc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:27)

3
Kỹ thuật cháy : Giáo trình cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Trần Gia Mỹ
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
224 tr. ; 24 cm
Trần Gia Mỹ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:124) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:26)