Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
450 bài tập về lập trình C++ / Trần Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn và nhóm tin học ứng dụng
Hà Nội : Thống kê, 2000
377 tr. ; 19 cm
Trần Văn Tư

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:69) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

2
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++ : Bài tập mẫu, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự giải / Nguyễn Thanh Thủy và những người khác biên soạn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2001, 2009
266 tr. ; 24 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:183) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

3
C programming language / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie [The ]
Englewood Cliffs, N.J. : prentice Hall, c1998
261 p. ; 24 cm.
Kernighan, Brian W.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
C# 2005. Tập 1 : Lập trình cơ bản / Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải; Đoàn Thiện Ngân hiệu đính
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
432 tr. ; 24 cm. +
Phạm Hữu Khang
Bộ sách gồm 5 tập: Tập 1: Lập trình cơ bản Tập 2: Lập trình Windows forms Tập 3: Lập trình hướng đối tượng Tập 4: Lập trình cơ sở dữ liệu. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 Tập 6: Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.NET và SQL Server 2.0
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:115) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

5
C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0. Quyển 3 : Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu / Phạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân hiệu đính
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
440 tr. ; 24 cm +
Phạm Hữu Khang
Bộ sách gồm 5 tập: Tập 1: Lập trình cơ bản Tập 2: Lập trình Windows forms Tập 3: Lập trình hướng đối tượng Tập 4: Lập trình cơ sở dữ liệu. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 Tập 6: Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.NET và SQL Server 2.0
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:59) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11