Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản / Hà Xuân Thông
Hà nội : Nông nghiệp, 2000
300 tr. ; 21 cm
Hà Xuân Thông

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:133) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

2
3
4
Định hướng chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010 / Hồ Thị Minh Tâm; Trần Công Tài : GVHD
Nha Trang : Đại Học Thủy Sản, 2003
158 tr. ; 27 cm
Hồ Thị Minh Tâm

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3 of 3