Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Công nghệ lạnh thực phẩm / Vũ Duy Đô
Trường Đại học Nha Trang, 2011
71 tr
Vũ Duy Đô

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:221)

2
Chilled foods : a comprehensive guide / edited by Martyn Brown.
Boca Raton, Fla. : CRC ; 2008.
xviii, 667 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

3
Công nghệ lạnh nhiệt đới / Trần Đức Ba và những người khác
TP. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 1996
400 tr. ; 19 cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:66) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Công nghệ lạnh thực phẩm / Vũ Duy Đô
Nha Trang; : ĐH Nha Trang, 2012
79 tr.
Vũ Duy Đô

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:225)

5
Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát / Nguyễn Tấn Dũng và những người khác
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2008
608 tr. ; 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:511) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:188)

       1  2  3  4 of 4