Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
120 sơ đồ kế toán : Theo hình thức nhật ký chứng từ. Áp dụng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh / Trương Anh Dũng, Nguyễn Văn Công
Hà Nội : Giáo dục, 1992
150 tr. ; 19 cm
Trương Anh Dũng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
150 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/95 của Bộ Tài chính / Dương Nhạc
Hà Nội : Thống kê, 1995
119 tr. ; 21 cm
Dương Nhạc

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Dành cho SV ngành Kế toán - Kiểm toán / Võ Văn Nhị
Hà Nội : Lao động, 2010
326 tr. ; 24 cm
Võ Văn Nhị

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:63) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

5
450 tình huống kế toán tài chính : Hướng dẫn thực hành bài tập kế toán / Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng
Hà Nội : Tài chính, 2010
318 tr. ; 24 cm
Võ Văn Nhị

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:709) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:29)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 39