Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong gia công cơ khí / Phạm Quang Lê, Nguyễn Mạnh Khang
Hà Nội : Công nhân kỹ thuật, 1984
289 tr. ; 19 cm
Phạm Quang Lê

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các phương pháp gia công kim loại 1 / Ngô Quang Trọng
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2012
273 tr.
Ngô Quang Trọng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

3
Các phương pháp gia công kim loại 2 / Ngô Quang Trọng
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2012
267 tr
Ngô Quang Trọng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

4
Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết Bình, Trần Thế San
Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2001, 2006
256 tr. ; 24 cm
Nguyễn Ngọc Đào

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:63) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Cơ khí đại cương / Hoàng Mạnh Tuấn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1970
305 tr. ; 19cm
Hoàng Mạnh Tuấn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4