Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở công nghệ chế tạo máy / Đặng Văn Nghìn và những nguời khác
TP Hồ Chí Minh : Đại học Bách khoa, [1994]
428 tr. ; 24 cm


Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:91) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003
492 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:361) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:45)

3
Công nghệ chế tạo bánh răng : Dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất / Trần Văn Địch
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003,2006
327 tr. : Minh họa ; 24 cm
Trần Văn Địch

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:129) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:4)

4
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật / Trần Văn Địch và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
836 tr ; 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:212) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

5
Công nghệ chế tạo máy theo hướng tự động hóa sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005
463 tr. ; 24 cm
Nguyễn Đắc Lộc

Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:36) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

       1  2  3  4  5  6 of 6