Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Cơ học kỹ thuật : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành kinh tế thủy sản / Nguyễn Văn Ba
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 1993
145 tr. ; 27 cm
Nguyễn Văn Ba

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Cơ học kỹ thuật / Nguyễn Nhật Lệ
Hà Nội : Bách Khoa, 2009
226 tr. ; 27 cm
Nguyễn Nhật Lệ
Nội dung sách: - Cơ sở lý thuyết. - Thí dụ và bài tập. - Hướng dẫn giải bài tập. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

3
Bài tập Cơ học kỹ thuật / Nguyễn Phong Điền (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
402 tr. ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ học kỹ thuật : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật / Nguyễn Văn Khang
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
427 tr. ; 24 cm
Nguyễn Văn Khang

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Giáo trình cơ học kỹ thuật : Dùng trong các trường THCN / Đậu Thế Như
Hà Nội : Hà Nội;, 2005
184 tr. : minh họa ; 21 cm
Đậu Thế Như

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1  2 of 2