Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 phương kế để trở thành nhà quản trị tài ba / Graham Little; Phan Quang Định dịch
Đồng Nai : NXB. Đồng Nai, 2010
260 tr. ; 21 cm
Little, Graham

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được / Tịch Tông Long; Hà Giang dịch
H. : Thanh Niên, 2018
209 tr. ; 23 cm
Tịch Tông Long

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

3
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hòa dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
327 tr. ; 15 cm
Maxwell, John C.

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Bí quyết của các CEO : 150 CEO toàn cầu tiết lộ bí mật về kinh doanh, cuộc sống và lãnh đạo / Steve Tappin, Andrew Cave; Dương Thùy Dung, Lê Thị Minh Tâm dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2010
443 tr. ; 21 cm
Tappin, Steve

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12