Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Ảnh hưởng của các nhân tố marketing-mix đến giá trị thương hiệu một số dòng sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa / Lê Thị Hồng Yến; Hồ Huy Tựu: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
99 tr. : minh họa ; 27 cm
Lê Thị Hồng Yến

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)

4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 50