Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Máy cắt kim loại / Nguyễn Văn Tường
Hà Nội : Xây dựng, 2012
300 tr. : Minh họa ; 27 cm
Nguyễn Văn Tường

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Máy công cụ CNC : phương pháp lập trình gia công / Đặng Xuân Phương
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011
153
Đặng Xuân Phương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

3
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005, 2006
471 tr. ; 24 cm


Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:332) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
583 tr.


Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:27)

5
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 3 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
365tr. ; 24 cm
Nguyễn Đắc Lộc

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:76) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)

       1  2 of 2