Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Đảm bảo Chất lượng / Nguyễn Minh Quân
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2021
188 tr. : hình ảnh
Nguyễn Minh Quân

Tài liệu số:1

2
Đảm bảo chất lượng / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2010
400 tr. ; 24 cm
Phạm Ngọc Tuấn

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:77) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Đánh giá chất lượng sản phẩm tôm đông lạnh tại Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 / Ngô Thị Phương Thảo; Phạm Thị Thanh Bình: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
128 tr. ; 27cm +
Ngô Thị Phương Thảo

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:44)

4
Đánh giá tình hình quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa / Nguyễn Thị Hoài, Hoàng Thu Thủy: GVHD
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011
109 tr. : phụ lục ; 27 cm
Nguyễn Thị Hoài

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

5
Điều tra thị hiếu người dùng cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Nha Trang / Phan Chiến; Nguyễn Thuần Anh: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
62 tr ; 27 cm
Phan Chiến

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)

       1  2  3  4  5  6 of 6