Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 ý tưởng kinh doanh tuyệt hay : Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / Jeremy Kourdi; Mai Mai Hương dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014
338 tr. ; 21 cm
Kourdi , Jeremy

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

2
Bài tập Quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm đồng chủ biên và những người khác
Hà Nội : ĐH KTQD, 2009
198 tr. ; 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:75) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

3
Góc nhìn Alan dành tặng doanh nhân việt trong thế trận toàn cầu / Alan Phan
Hà Nội : Thế giới, 2016
322 tr.
Phan, Alan

Tài liệu số:1

4
Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi / Garrett Sutton; Thành Khang, Mộng Lâm dịch
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2014
294 tr. ; 21 cm
Sutton, Garrett

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:15)

5
Phân tích SWOT trong chiến lược kinh doanh / Nguyễn Hoàng Phương
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2012
121 tr. ; 21 cm
Nguyễn Hoàng Phương

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

       1  2 of 2