Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình thực hành kỹ thuật tiện /
Hồ Chí Minh : Trường ĐH Công nghiệp HCM,
168 tr. ;


Tài liệu số:1

2
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện / Dương Văn Linh, Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San
Đà Nẵng, Hà Nội : Nxb. Đà Nẵng, Khoa học và kỹ thuật, 2000, 2010
339 tr. ; 27 cm
Dương Văn Linh

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:80) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Máy công cụ CNC : phương pháp lập trình gia công / Đặng Xuân Phương
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011
153
Đặng Xuân Phương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

4
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005, 2006
471 tr. ; 24 cm


Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:332) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
583 tr.


Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:27)

       1  2 of 2