Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hành vi người tiêu dùng / Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
192 tr.
Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:37)

2
Khám phá sự khác biệt trong việc sử dụng các mạng di động tại thành phố Nha Trang / Huỳnh Thị Ngọc Diệp; Hồ Huy Tựu: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2007
109 tr. ; 27 cm
Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:27) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Logistics and supply chain management : creating value-adding networks / Martin Christopher; Nguyễn Thị Nga; Huỳnh Thị Ngọc Diệp dịch
Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall, 2011
p. cm.
Christopher, Martin.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:27)

4
Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế / Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang ;, 2011
231 tr.
Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

5
       1  2 of 2