Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
Hà Nội :, : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
375 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:468) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:160)

2
Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của nghề nuôi tôm sú giống tại Nha Trang / Nguyễn Việt Dũng; Phạm Xuân Thủy: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2006
82 tr. ; 27 cm
Nguyễn Việt Dũng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu sự biến đổi của tôm sau khi chết và phương pháp bảo quản tôm nguyên liệu / Nguyễn Việt Dũng; GVHD: Lưu Duẩn.
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 1999
207 tr: ; 27cm.
Nguyễn Việt Dũng
Luận án giới thiệu tổng quan về nguồn lợi và tình hình thương mại tôm trên thế giới. Thành phần hóa học của tôm, những biến đổi về sinh hóa và vi sinh vật của tôm sau khi chết. Một số phương pháp đánh giá độ tươi và bảo quản tôm nguyên liệu.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:59) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:128)

4
Thực hành thiết kế trang Web Microsoft FrontPage 2000 : Giáo trình ứng dụng tin học / Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Giáo dục, 2000
245 tr. ; 23 cm
Nguyễn Việt Dũng

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:97) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1