Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng an toàn sản phẩm công nghệ sinh học và thực phẩm / Phạm Thị Đan Phượng
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013, 2014
560 tr.
Phạm Thị Đan Phượng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:91)

2
Bài giảng Độc chất thực phẩm / Phạm Thị Đan Phượng
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012, 2013, 2015
371 tr., 377 tr.
Phạm Thị Đan Phượng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:71)

3
Bài giảng Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm/ Phạm Thị Đan Phượng
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
414 tr
Phạm Thị Đan Phượng

Tài liệu số:1

4
5
       1  2  3  4  5 of 5