Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật điện / Trương Tri Ngộ, Đỗ Xuân Tùng, Hà Đặng Cao Phong
Hà Nội : Xây dựng, 1998
162 tr ; 27 cm
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:52) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cung cấp điện, an toàn điện và chống sét : Cho nhà ở và công trình công cộng / Trương Tri Ngộ
Hà Nội : Xây dựng, 2011
179 tr. ; 27 cm
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

3
Trang bị điện máy xây dựng / Đỗ Xuân Tùng, Trương Tri Ngộ, Nguyễn Văn Thanh
Hà Nội : Xây dựng, 1998
219 tr. ; 27 cm
Đỗ Xuân Tùng

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Tự động hóa công nghiệp / Trương Tri Ngộ
Hà Nội : Xây Dựng, 2007
232tr. ; 27 cm
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

5
Tự động hoá trong xây dựng / Đỗ Xuân Tùng, Trương Tri Ngộ. Lê Nho Bội
Hà Nội : Xây dựng, 2001
292 tr.
Đỗ Xuân Tùng

Tài liệu số:1

       1 of 1