Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập dung sai : Theo giáo trình cơ sở dung sai và đo lường trong chế tạo máy / Phạm Đình Diêu, Ninh Đức Tốn
Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1979
255 tr. ; 19 cm
Phạm Đình Diêu

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:147) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Kỹ thuật đo : Sách được biên soạn theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Thị Cẩm Tú
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
151 tr. ; 24 cm
Ninh Đức Tốn
Dùng với giáo trình Kỹ thuật đo (2 tập) của Bộ GD và ĐT. Cuốn sách hướng dẫn phương pháp tính toán độ chính xác các thông số hình học của chi tiết máy và bộ phận chi tiết máy khi thiết kế. Giới thiệu 1 số tiêu chuẩn nhà nước về Dung sai và lắp ghép...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

3
Cơ sở dung sai và đo lường trong chế tạo máy / Hồ Đắc Thọ, Ninh Đức Tốn
Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1978
359 tr. ; 19 cm
Hồ Đắc Thọ

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:45) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Dung sai và lắp ghép / Ninh Đức Tốn
Hà Nội : Giáo dục, 2000, 2001, 2002, 2003
176 tr. : minh họa ; 27 cm.
Ninh Đức Tốn

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:280) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:45)

5
       1  2 of 2