Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Đàm phán trong kinh doanh quốc tế / Đoàn Thị Hồng Vân
Hà Nội : Thống kê, 2006
510 tr. ; 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:165) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:59)

3
Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống / Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011
388 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:181) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

4
Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương / Đoàn Thị Hồng Vân
Hà Nội : Thống kê, 2000
417 ; 21 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:172) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Hà Nội : Lao động xã hội, Tổng hợp Tp.HCM, 2010, 2011
668 tr., 672 tr. ; 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:126) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

       1  2  3  4 of 4