Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bước đầu nghiên cứu thử nghiệm thu nhận chế phẩm Enzyme chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces Griseus VTCC - A - 1126 / Phạm Hồng Ngọc Thùy; Trần Thị Luyến: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2008
62 tr. ; 27 cm +
Phạm Hồng Ngọc Thùy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

3
Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong quá trình công nghệ / Trần Thị Luyến
Hà Nội : Nông Nghiệp, 2006
199 tr. ; 27 cm
Trần Thị Luyến

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:813) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:96)

4
Chế biến rong biển / Trần Thị Luyến và các tác giả khác
Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004
223 tr. : Ảnh màu ; 27 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1264) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:224)

5
Chế biến tổng hợp thủy sản. Tập 1 : Công nghệ chế biến rong biển / Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng
Nha Trang, : Trường Đại học Nha Trang, 1995
119 tr. ; 27 cm
Trần Thị Luyến

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:130) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:61)

       1  2  3  4  5 of 5