Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập kế toán tài chính : Tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa và thực hành / Phan Đức Dũng
Hà Nội : Thống kê;, 2009
509 tr. ; 24 cm
Phan Đức Dũng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:185) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập Nguyên lý kế toán / Phan Đức Dũng
Hà Nội : Thống kê, 2009
273 tr. ; 24 cm
Phan Đức Dũng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập và bài giải kế toán chi phí giá thành / Phan Đức Dũng
Hà Nội : Thống kê, 2007
557 tr. ; 21 cm
Phan Đức Dũng

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:439) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

4
Bài tập và bài giải kế toán Mỹ / Phan Đức Dũng
Hà Nội : LĐXH, 2013
612 tr. ; 24 cm
Phan Đức Dũng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
       1  2  3  4  5  6 of 6