Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm sú / Nguyễn Trọng Nho, Ngô Anh Tuấn, Tạ Khắc Thường
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 1994
62 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Nho

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:87) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

2
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
233 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Nguyễn Trọng Nho

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:817) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)

3
Kỹ thuật nuôi tôm trên vùng đất cát / Nguyễn Trọng Nho
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang,
1 VCD
Nguyễn Trọng Nho

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)
4
Năng suất sinh học vực nước / Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Trọng Nho
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1983
142 tr. ; 19 cm
Đặng Ngọc Thanh

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:111) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1