Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng chế tạo máy 1 / Nguyễn Văn Tường, Đặng Xuân Phương
Nha Trang : Đại Học Nha Trang, 2013
123tr ; 24cm
Nguyễn Văn Tường

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)

2
Bài giảng chuyên đề công nghệ chế tạo máy 2 / Nguyễn Văn Tường
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013, 2014
40 tr.;
Nguyễn Văn Tường

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:39)

3
Bài giảng Đồ gá / Nguyễn Văn Tường
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
54 tr
Nguyễn Văn Tường

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:24)

4
Bài giảng Kỹ Thuật đo / Nguyễn Văn Tường
Trường Đại học Nha Trang, 2011
85 tr.
Nguyễn Văn Tường

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

5
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tường
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2015

Nguyễn Văn Tường

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:181)

       1  2  3  4  5 of 5