Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Công nghệ chế biến ngũ cốc và tinh bột / Mai Thị Tuyết Nga
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2021
131 tr. : hình ảnh màu
Mai Thị Tuyết Nga

Tài liệu số:1

2
Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm / Mai Thị Tuyết Nga
Nha Trang : Đại học Nha Trang
82 tr.
Mai Thị Tuyết Nga

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:261)

3
Bài giảng tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm / Mai Thị Tuyết Nga
Đại học Nha Trang, 2023
101tr : Hình ảnh ; 24 cm
Mai Thị Tuyết Nga

Tài liệu số:1

4
5
       1  2  3 of 3