Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chiết tách axit (-)-hyđroxy citric từ vỏ quả bứa bằng vi sóng / Đặng Quang Vinh và những người khác

Từ trang 103-108


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Đại cương hóa hữu cơ / Đào Hùng Cường
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
203 tr. ; 27 cm
Đào Hùng Cường

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:27)

3
Nghiên cứu thành phần chất màu Anthocyanin chiết từ quả dâu tằm Quảng Nam / Đào Hùng Cường, Huỳnh Thị Kim Cúc

Từ trang 97-102
Đào Hùng Cường

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
       1 of 1