Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm / Mai Thị Tuyết Nga
Đại học Nha Trang, 2023
101tr : Hình ảnh ; 24 cm
Mai Thị Tuyết Nga

Tài liệu số:1

2
Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa / Phan Thị Khánh Vinh
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2013, 2023
53 tr.
Phan Thị Khánh Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:122)

3
4
       1 of 1