Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập và lời giải điện từ học / Yung-kuo Lim; Lê Hoàng Mai, Trần Thị Đức, Đào Khắc An dịch
Hà Nội : Giáo dục, 2008
653 tr. ; 24 cm
Lim, Yung-kuo

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Nghiên cứu sản xuất đồ hộp hải sâm (Holothuria Scabra) và sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản / Lê Hoàng Mai; Nguyễn Trọng Cẩn: GVHD
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2009
95 tr. : phụ lục ; 27cm
Lê Hoàng Mai

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

       1 of 1