Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống / Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011
388 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:181) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Hà Nội : Lao động xã hội, Tổng hợp Tp.HCM, 2010, 2011
668 tr., 672 tr. ; 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:126) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

3
Logistics - Những vấn đề cơ bản / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Hà Nội : Lao động - xã hội, 2010
539 tr. ; 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:55) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

4
Quản trị chiến lược / Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt
Hà Nội : Thống kê, 2010
534 tr.; : 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:623) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Quản trị cung ứng / Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Xuân Minh, Kim Ngọc Đạt
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2011
491 tr. ; 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:153) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

       1  2 of 2