Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập Hóa học hữu cơ : 1000 bài tự luận và trắc nghiệm / Nguyễn Hữu Đĩnh và các tác giả khác
Hà Nội : Giáo Dục, 2009
380 tr. ; 27 cm

Bao gồm hầu hết các loại hợp chất hữu cơ
Từ danh pháp, cấu trúc đến tính chất
Từ phòng thí nghiệm đến nhà máy
Phương pháp hóa học và phương pháp vật lý
Xây dựng phong cách tư duy độc lập, sáng tạo

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:212) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Hóa học môi trường / Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
358 tr. ; 24 cm
Đặng Đình Bạch

Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:191) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)


3
Hóa học hữu cơ 2 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong
Hà Nội : Giáo dục, 2007
346 tr. ; 27 cm
Đỗ Đình Rãng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:292) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Hóa học hữu cơ 3 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào và những người khác
Hà Nội : Giáo dục, 2007
392 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:317) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Nghiên cứu chuyển hóa axeton thành điaxeton ancol và mesityl oxit trên nhựa anionit / Nguyễn Quang Tùng và các tác giả khác

Từ trang 73-79


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1