Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở di truyền và chọn giống cá / Lương Công Trung
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2015
345 tr.
Lương Công Trung

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:50)

2
Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản / Lương Công Trung
Nha Trang; : Đại hoc Nha Trang, 2016
169 tr.
Lương Công Trung

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:34)

3
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt / Lương Công Trung
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
940 tr.
Lương Công Trung

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:48)

4
5
       1 of 1