Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
254 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:871) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:206)

2
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng
Hà Nội : Nông nghiệp, 1990
236 tr. ; 21 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:634) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:76)

3
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập 2 : Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô, thức ăn chín / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng
Hà Nội : Nông nghiệp, 1990
409 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:624) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:89)

4
Công nghệ chế biến thủy sản. Tập 1 / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Lê Thế Soạn
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 1987
256 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Lệ Hà
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
184 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:992) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:305)

       1  2 of 2