Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình Xử lý tín hiệu số / Nguyễn Quốc Trung và các tác giả khác
Hà Nội : Giáo dục, 2007
153 tr. ;
Nguyễn Quốc Trung

Tài liệu số:2

3
Kỹ thuật số / Dùng cho các trường đào tạo hệ Đại học và Cao đẳng Nguyễn Quốc Trung, Bùi Thị Kim Thoa
Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam, 2011
254 tr. ; 24 cm
Nguyễn Quốc Trung

Tài liệu số:1

4
Làm chủ tâm lý để gặt hái thành công / Nguyễn Quốc Trung, Chu Nguyệt Long
Hà Nội : Phụ Nữ, 2013
211 tr. ; 24 cm
Nguyễn Quốc Trung

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:55) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Nghiên cứu công nghệ chế tạo CO3O4 - ZrO2 kích thước nanomet / Nguyễn Quốc Trung và những người khác

Từ trang 86-92


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
       1  2  3 of 3