Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Đã được sửa đổi, bổ sung / Quốc Cường hệ thống hóa
Hà Nội : Lao Động, 2012
235 tr. ; 21 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Song ngữ Việt - Anh : Có hiệu lực từ 01/05/2013 / Quốc Cường hệ thống hóa
TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2012
250 tr. ; 24 cm


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:65) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Luật chứng khoán : Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 / Quốc Cường sưu tầm và hệ thống hóa
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
110 tr. ; 21 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Quản lý và điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa / Quốc Cường biên dịch
Hà Nội : Lao động, 1994
279 tr ; 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1 of 1