Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ nghĩa xã hội và trí thức / Nguyễn Duy Thông, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Trọng Chuẩn
Hà Nội : Sự thật, 1984
139 tr. ; 19 cm
Nguyễn Duy Thông

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đánh giá nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
256 tr. : minh họa ; 24 cm
Vũ Cao Đàm

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 2011
207 tr. ; 21 cm
Vũ Cao Đàm

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:178) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:139)

       1 of 1