Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kinh tế các nước Đông Nam Á (Brunei, Philippines, Indonesia, Malaysia và hợp tác kinh tế của hiệp hội ASEAN) / Đào Duy Huân
Hà Nội : Giáo dục, [1997]
371 tr. ; 21 cm
Đào Duy Huân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nhập môn quản trị học / Đào Duy Huân
Hà Nội : Thống kê, 1996
287 tr. ; 27 cm
Đào Duy Huân

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)

3
Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Huân (Chủ biên)
Hà Nội : Thống Kê,
264 tr. ;
Đào Duy Huân

Tài liệu số:1

4
Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Huân
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
380 tr. ; 21 cm
Đào Duy Huân

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

       1 of 1