Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
B2B brand management / Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch ; with the cooperation of Ines Michi.
Berlin ; New York : Springer, 2006
xvi, 357 p. : ill. ; 24 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bước chuyển Marketing : Cách tiếp cận mới để tìm kiếm lợi nhuận, phát triển và đổi mới / Philip Kotler, Dipak C. Jain, Suvit Maesincee; Nguyễn Hiền Trang dịch
T.p Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
260tr. ; 21 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Ingredient branding : making the invisible visible / by Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch.
Heildelberg [Germany] ; Springer, c2010.
xx, 393 p. : ill., maps ; 24 cm.
Kotler, Philip

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường / Philip Kotler; Vũ Tiến Phúc dịch
Tp. HCM : Nxb. Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Châu Á - TBD, 2008
431 tr. ; 19 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:280) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

5
Marketing : An Introduction / by Gary Armstrong , Philip Kotler
New York : Pearson Education Limited, 2015
674 p.
Armstrong, Gary.

Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7 of 7