Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập - bài giải kế toán tài chính : Câu hỏi lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập - bài giải / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương, Vũ Thị Bích Quỳnh
Hà Nội : Thống kê, 2008
447 tr. ; 24 cm
Phạm Văn Dược

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:968) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

2
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương
Hà Nội : Thống kê, 1996
481 tr. ; 20 cm.
Phạm Văn Dược

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn thực hành kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ : Theo Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23-12-1996 của Bộ Tài chính / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương
Hà Nội : Thống kê, 1998
432 tr. ; 28 cm.
Phạm Văn Dược

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kế toán chi phí = Cost accounting (Theo hệ thống kế toán Mỹ) / Nathan S. Slavin; Người dịch Đặng Kim Cương
Hà nội : Thống kê, 1994
480 tr ; 27 cm
Slavin, Nathan S.

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương
Hà Nội : Thống kê, 1995
276 tr. : 20 cm.
Phạm Văn Dược

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:49) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

       1  2 of 2