Ngày đăng bài: 20/11/2020 10:46
Lượt xem: 565988
Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 10/2020
Luân chuyển 300 đầu sách mới, duy trì tủ sách 1000 cuốn của Thư viện tỉnh khánh Hòa tại Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Tiếp tục duy trì tủ sách với 1000 tên sách Văn học, Kỹ năng sống, văn hóa, lịch sử...Thư viện đã tiếp tục luân chuyển thêm 300 đầu sách mới trong tháng 10/2020 để phục vụ bạn đọc.

Danh mục 300 đầu sách mới: Xem chi tiết

Thư viện hân hạnh được phục vụ quý thầy cô và sinh viên!

Chính sách mượn: 

- Cán bộ của trường: 3 tên sách/1 lần mượn.

- Sinh viên: 2 tên sách/ 1lần mượn.

- Thời gian mượn: 30 ngày.

- Mượn và trả sách tại quầy thủ thư (Không Mượn/trả sách qua máy tự động).

 

 

Nhận xét