Trao đổi thảo luận
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:Không đọc được tài liệu
ancu_lan
Số bài:3
Avatar image
Không đọc được tài liệu
»  Ngày đăng:06-Thg1-17

Kính gửi Cô Trang, vui lòng kiểm tra lại giúp tài liệu số : International financial management / Jeff Madura, vì không xem được nội dung của từng phần. Hiện tại tài liệu đang thể hiện "DHX Docs Explorer"

Cảm ơn Cô. 

   
TrangTV
Số bài:65
Avatar image
Re: Không đọc được tài liệu
»  Ngày đăng:06-Thg1-17

Chào bạn!

Tài liệu bạn nói là quyển International financial management / Jeff Madura, 12th ed.

Thư viện đã điều chỉnh lại tài liệu trên, bạn xem bình thường nhé.

 

Vũ Thị Trang - Tổ PTTN Thư viện

   
ancu_lan
Số bài:3
Avatar image
Re: Không đọc được tài liệu
»  Ngày đăng:06-Thg1-17

Cảm ơn Cô Trang rất nhiều, đã đọc được bình thường.

Nice weekend Cô nhé! :)

   
  1 of 1