Ngày đăng bài: 20/09/2021 15:41
Lượt xem: 420229
Thư viện cung cấp giáo trình Life và một số tài liệu khác, bản giấy về nơi ở của người học theo nhu cầu
Thông tin tài liệu, giá và hình thức vận chuyển (Năm học 2021-2022)

A. ĐỐI VỚI TÀI LIỆU TẠI KHO SÁCH, SINH VIÊN MƯỢN

Khuyến khích sinh viên sử dụng thư viện số để xem và tải tài liệu số phục vụ học tập. Có thể xem lại Hướng dẫn sử dụng Thư viện số nhằm sử dụng hiệu quả hơn: Thư Viện Đại Học Nha Trang (ntu.edu.vn)

- Nếu Tài liệu không có bản số, Sinh viên liên hệ qua email thuvien@ntu.edu.vn, gửi thông tin về tài liệu cần bản số. Thư viện sẽ số hóa tài liệu để phục vụ online (nếu bản giấy có thể số hóa được).

- Nếu mượn tài liệu in: Sinh viên trả phí vận chuyển sách trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ khi nhận tài liệu, và trả sách khi quay lại trường học tập trung: Liên hệ cô Trần Thị Ngọc Thảo, SĐT: 0977 583 777, email: thaottn@ntu.edu.vn

B. ĐỐI VỚI TÀI LIỆU MUA SỬ DỤNG CÁ NHÂN

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Thư viện cung cấp một số sách, giáo trình, tài liệu học tập. Sinh viên xem các thông tin dưới đây, và liên hệ cụ thể đến cán bộ thư viện phụ trách cung cấp tài liệu như sau:

- Do tình hình giãn cách xã hội. Thư viện sẽ giao (qua đơn vị vận chuyển) đến nơi ở của sinh viên. Sinh viên chịu phí vận chuyển + Tiền mua sách, thỏa thuận với cán bộ thư viện liên quan.

1. Giáo trình Life (ấn bản 2- năm 2021), nhà xuất bản Cengage learning

- Giáo trình Life A1, A2, B1 như hình

- Giá bán ưu đãi dành cho sinh viên NTU: 195.000đ

- Liên hệ cô Trần Thị Ngọc Thảo, SĐT: 0977 583 777,  email: thaottn@ntu.edu.vn

                                 

2. Sách Nguyên lý kế toán- Phan Thị Dung (chủ biên) và các tác giả khác, Nhà xuất bản Nông nghiệp

- Giá bán 70.000đ.

- Liên hệ cô Trần Thị Ngọc Thảo:  sđt/Zalo: 0977 583 777,  email: thaottn@ntu.edu.vn

3. Các loại Giáo trình, tài liệu học tập bản in khác

Các tài liệu học tập theo môn học như: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác- Lênin; Giải tích; Đại số tuyến tính...

Sinh viên liên hệ với cán bộ phụ trách sau:

Nguyễn Thị Hiền Trang: sđt/zalo 0984 303 086, email Trangnth@ntu.edu.vn

Trần Thị Huyền Trang: sđt/zalo  0973 892 621, email Trangtth@ntu.edu.vn

Nhận xét