Ngày đăng bài: 11/06/2024 08:46
Lượt xem: 433
Kinh nghiệm và giáo dục (Tác giả: John Dewey, Phạm Anh Tuấn dịch)

     

      Kinh nghiệm và giáo dục là một phân tích sáng suốt về cả nền giáo dục “cổ truyền” lẫn nền giáo dục “tiến bộ”. Cuốn sách đề cập những nhược điểm căn bản của mỗi nền giáo dục đó. Nếu nhà trường cổ truyền trông cậy vào những chủ đề hoặc di sản văn minh để xây dựng nội dung cho nó, thì nhà trường “mới” lại đề cao tính năng động, sự hứng thú của người học và những vấn đề thời sự của một xã hội đang thay đổi. Cả hai tập hợp giá trị nói trên đều tự nó không đầy đủ. Cả hai đều mới là điều kiện cần [essential]. Quá trình giáo dục đúng đắn thì ttên hết nó phải bao hàm tính liên tục và sự tương tác giữa người học và học gì. Chương trình học cổ truyền rõ ràng đã dẫn đến sự tổ chức theo lối nhà binh cứng nhắc và một thứ kỷ luật bỏ qua những năng lực và hứng thú nằm trong bản tính của trẻ em. Tuy nhiên, ngày nay sự phản ứng lại kiểu nhà trường này lại thường khuyến khích một thái cực khác- chương trình học lộn xộn, chủ nghĩa cá nhân thái quá, và một tính ngẫu hứng khiến ta lầm tưởng rằng đó là một dấu hiệu của tự do. Tiến sĩ Dewey nhấn mạnh rằng cà nền giáo dục cũ lẫn mới đều chưa đáp ứng sự đòi hỏi. Mỗi nền giáo dục đó đều sai lầm về mặt giáo dục, bởi vì cả hai đều không vận dụng những nguyên tắc của một triết học kinh nghiệm được phát triển thấu đáo. Cuốn sách này có nhiều trang làm sáng tỏ ý nghĩa của [khái niệm] kinh nghiệm và mối quan hệ giữa kinh nghiệm với giáo dục.

 

Sách có bản số trên website thư viện: https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=204771

 

Tài nguyên & Dịch vụ
Cung cấp giáo trình Life và một số tài liệu khác (Năm học 2021-2022)
Thông tin tài liệu, liên hệ, giá và hình thức vận chuyển
Trả sách tự động 247
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7
Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout

Quy định về thẻ và Chính sách sử dụng thư viện
Quy định, chính sách sử dụng tài liệu giấy và số
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường
Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường
Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn