• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.9 Tr 121 Đ
    Nhan đề: Đồ gá : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / Trần Văn Địch

DDC 621.9
Tác giả CN Trần Văn Địch
Nhan đề Đồ gá : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / Trần Văn Địch
Lần xuất bản In lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 268 tr. : Minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Đồ gá (Cơ khí)
Môn học Đồ gá
Môn học Trang thiết bị gia công cơ khí
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018880-2
Địa chỉ Kho mượn(10): 3000017556-65
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0013588
00211
004AB3F059A-961E-4342-82C3-127B41B92497
005201709121349
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170912134948|bnguyenloi|c20130621111151|dvanpth|y20091225|zngavt
082 |a621.9|bTr 121 Đ
100 |aTrần Văn Địch
245 |aĐồ gá : |bGiáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / |cTrần Văn Địch
250 |aIn lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a268 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
650 |aĐồ gá (Cơ khí)
690 |aĐồ gá
690|aTrang thiết bị gia công cơ khí
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018880-2
852|bKho mượn|j(10): 3000017556-65
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/do ga_tran van dich_001smallthumb.jpg
890|a13|b107|c1|d20
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000017565 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 13
2 3000017564 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 12
3 3000017562 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 10
4 3000017561 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 9
5 3000017560 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 8
6 3000017559 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 7
7 3000017558 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 6
8 3000017557 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 5
9 3000017556 Kho mượn 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 4
10 1000018881 Kho đọc Sinh viên 621.9 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 2
Nhận xét