Sách tiếng Việt
658.8 Gi 108
Giáo trình Marketing căn bản /
DDC 658.8
Nhan đề Giáo trình Marketing căn bản / Đinh Tiên Minh (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 282 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Môn học Marketing các sản phẩm CNSH
Môn học Marketing căn bản
Tác giả(bs) CN Quách Thị Bửu Châu
Tác giả(bs) CN Đinh Tiên Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Trưng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024090-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032831-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127622
00211
004929C2D21-9960-484C-BC58-C8CEDF5DAD0F
005201309171423
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20130917142334|bnguyenloi|c20130904080025|dvanpth|y20130808142348|zhienlt
082 |a658.8|bGi 108
245 |aGiáo trình Marketing căn bản / |cĐinh Tiên Minh (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2012
300 |a282 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing
650|aMarketing
690|a Marketing các sản phẩm CNSH
690|a Marketing căn bản
700 |aQuách Thị Bửu Châu
700|aĐinh Tiên Minh
700|aNguyễn Văn Trưng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024090-2
852|bKho mượn|j(7): 3000032831-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhmarketingcanban_dinhtienminh/0giaotrinhmarketingcanban_dinhtienminhthumbimage.jpg
890|a10|b148|c1|d21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032837 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 10
2 3000032836 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 9
3 3000032835 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 8
4 3000032834 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:22-06-2023
5 3000032833 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 6
6 3000032832 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
7 3000032831 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
8 1000024092 Kho đọc Sinh viên 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
9 1000024091 Kho đọc Sinh viên 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
10 1000024090 Kho đọc Sinh viên 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét