• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.43 Ng 527 L
    Nhan đề: Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Thành Lương

DDC 621.43
Tác giả CN Nguyễn Thành Lương
Nhan đề Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Thành Lương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 386 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Động cơ đốt trong
Môn học Đồ án môn học Động cơ diesel tàu thủy
Môn học Chuyên đề Máy và Thiết bị tàu thủy
Môn học Động cơ diesel tàu thủy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022001-3
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000027602-13
000 00000nam a2200000 4500
00124302
00211
004609357D1-6073-45C5-B835-FB59E9694EEC
005201905261919
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20190526191930|bluuyen|c20130227090153|dvanpth|y20120109|zluuyen
082 |a621.43|bNg 527 L
100 |aNguyễn Thành Lương
245 |aNguyên lý động cơ đốt trong / |cNguyễn Thành Lương
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2007
300 |a386 tr. ; |c27 cm
650 |aĐộng cơ đốt trong
690|aĐồ án môn học Động cơ diesel tàu thủy
690|aChuyên đề Máy và Thiết bị tàu thủy
690|aĐộng cơ diesel tàu thủy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022001-3
852|bKho mượn|j(12): 3000027602-13
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/nguyenlydongcodottrong_nguyenthanhluong/0nguyen ly dong co dot trong_nguyen thanh luong_001thumbimage.jpg
890|a15|b116|c1|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000027613 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 15
2 3000027612 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 14
3 3000027611 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 13
4 3000027610 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 12
5 3000027608 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 10
6 3000027607 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 9
7 3000027606 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 8
8 3000027605 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 7
9 3000027604 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 6
10 3000027603 Kho mượn 621.43 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
Nhận xét