Sách tiếng Việt
671 Ng 527 Đ
Công nghệ chế tạo phôi :
DDC 671
Tác giả CN Nguyễn Tiến Đào
Nhan đề Công nghệ chế tạo phôi : Tài liệu dùng cho sinh viên, học viên, giảng viên các ngành cơ khí, chế tạo máy, kỹ thuật... trong các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề thuộc các hệ đào tạo / Nguyễn Tiến Đào
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 266 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Phôi (Cơ khí) - Chế tạo
Môn học Chế tạo phôi
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016568-70
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000010995-1006
000 00000nam a2200000 4500
00120489
00211
00464BAEE0C-2F2B-480A-8020-14FA7FC0307B
005201709121053
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20170912105311|bnguyenloi|c20160518144515|dngavt|y20071025|zoanhntk
082 |a671|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Tiến Đào
245 |aCông nghệ chế tạo phôi : |bTài liệu dùng cho sinh viên, học viên, giảng viên các ngành cơ khí, chế tạo máy, kỹ thuật... trong các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề thuộc các hệ đào tạo / |cNguyễn Tiến Đào
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a266 tr. ; |c24 cm
650 |aPhôi (Cơ khí) - Chế tạo
690|aChế tạo phôi
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016568-70
852|bKho mượn|j(12): 3000010995-1006
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/congnghechetaophoi_nguyentiendao/0page0001thumbimage.jpg
890|a15|b141|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000016570 Kho đọc Sinh viên 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 15 Hạn trả:07-03-2024
2 1000016569 Kho đọc Sinh viên 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 14
3 1000016568 Kho đọc Sinh viên 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 13 Hạn trả:04-03-2024
4 3000011003 Kho mượn 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:01-03-2024
5 3000011002 Kho mượn 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:04-03-2024
6 3000011001 Kho mượn 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:04-03-2024
7 3000011000 Kho mượn 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 9
8 3000010999 Kho mượn 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:04-03-2024
9 3000010998 Kho mượn 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:04-03-2024
10 3000010997 Kho mượn 671 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:04-03-2024
  1  2 of 2 
Nhận xét