Sách tiếng Việt
624.19 PH
Thi công móng giếng chìm /
DDC 624.19
Tác giả CN Phạm Huy Chính
Nhan đề Thi công móng giếng chìm / Phạm Huy Chính
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2018
Mô tả vật lý 174 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật thi công
Môn học Các giải pháp nền móng hợp lý
Môn học Kỹ thuật thi công
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189211
00211
004185DB034-2D96-472F-9715-383E3E4C71B6
005202311031535
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20231103153521|zoanhntk
082 |a624.19|bPH
100 |aPhạm Huy Chính
245 |aThi công móng giếng chìm / |cPhạm Huy Chính
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2018
300 |a174 tr. ; |c27 cm
650 |aKỹ thuật thi công
690 |aCác giải pháp nền móng hợp lý
690 |aKỹ thuật thi công
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/thicongmonggiengchimthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét