GT,Bài giảng ĐHNT
664
Bài giảng tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm /
DDC 664
Tác giả CN Mai Thị Tuyết Nga
Nhan đề Bài giảng tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm / Mai Thị Tuyết Nga
Thông tin xuất bản Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 101tr : Hình ảnh ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thực phẩm-Phần mềm
Thuật ngữ chủ đề Tin học ứng dụng-Phần mềm
Tác giả(bs) CN Phan Thị Khánh Vinh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188844
00214
0041088B9FC-C63B-45AA-B3B6-ED3B7203353C
005202310300820
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231030082106|zhungbt
082 |a664
100 |aMai Thị Tuyết Nga
245 |aBài giảng tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm / |cMai Thị Tuyết Nga
260 |aĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a101tr : |bHình ảnh ; |c24 cm
650 |aCông nghệ thực phẩm|xPhần mềm
650 |aTin học ứng dụng|xPhần mềm
700 |aPhan Thị Khánh Vinh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/bg_tinhocungdungtrongcntp_maithituyetnga/0bg_tinhocungdungtrongcntp_maithituyetnga_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét