Sách tiếng Việt
658.4
Quản trị chiến lược :
DDC 658.4
Tác giả CN David, Fred R.
Nhan đề Quản trị chiến lược : Khái luận và các tình huống / Fred R. David, Lê Tấn Bửu, Bùi Thanh Tráng
Lần xuất bản Fourteenth Edition
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb Kinh tế Tp.HCM, 2017
Mô tả vật lý 682 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Môn học Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Lê Tấn Bửu
Tác giả(bs) CN Bùi Thanh Tráng
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001188630
00211
004F12D99F0-DD2B-4549-9821-747DE0BD4FBD
005202310181025
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20231018102537|zluuyen
082 |a658.4
100 |aDavid, Fred R.
245 |aQuản trị chiến lược : |bKhái luận và các tình huống / |cFred R. David, Lê Tấn Bửu, Bùi Thanh Tráng
250|aFourteenth Edition
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb Kinh tế Tp.HCM, |c2017
300 |a682 tr. ; |c27 cm
650 |aQuản trị chiến lược
690|a Quản trị chiến lược
700 |aLê Tấn Bửu
700 |aBùi Thanh Tráng
852|aThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantrichienluoc/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét